Aphaeresis

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search

Eferesis of aferesis (van het Griekse aphairein ‘wegnemen’, uit apo ‘weg’ en hairein ‘grijpen, pakken’) of procope is een stijlfiguur waarbij een of meerdere klanken wegvallen aan het begin van woorden. Op den duur krijgt een bepaald woord zo vaak een nieuwe vaste vorm. Meestal gebeurt dit met onbeklemtoonde klinkers, soms ook met medeklinkers of hele lettergrepen.

Workshop Semiotiek 15.11.2019

Myrthe Lefèvre

In’ijn 16, op’t’uur. Een kerel va’zowat’sentwintig, slappe’lthoed met’n koordje’rhe-inplaats van’n lint, nek te’ang ‘sof ern trokken was. De’nsen stappen’t. De’guur in’stie valt’t’egen’n ssagier ast’m, die’ij ‘van schuldigt’gen op te’otsen kens als er mand’ngskomt. Doelde’ts te’nkenmaar de ton is ‘der’lerig. Ziet een plaats komen en ieterop’f. Twee’r’ter kom ‘k ‘m ‘gen op’t Jan Willem’rsplein, bij’t Concertbouw. Hij’s’n’elschap van’n’meraad die’gen’m zegt: ‘Je’ou’n’tra knoop ’n je’erjas ‘ten laten’en.’ Hij’st ’n waar (bij de ‘sneding) en’rom.