Apocope

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search

Apocope, abissio of anticipatio is het verschijnsel dat de laatste lettergreep van een woord wordt weggelaten, als een soort versterkte vorm van elisie. De apocope als stijlfiguur wordt in de poëzie veel toegepast, teneinde een goed ritme, rijm of metrum te krijgen. Ook in spreektaal komt het veel voor, waardoor vaak nieuwe, kortere woorden ontstaan: zo is 'auto' voortgekomen uit 'automobiel', 'disco' uit 'discotheek' etc. Een taal waarin dit veel gebeurt, is het Frans ('sympa' voor 'sympathique', 'vélo' voor 'vélocipède' etc.). Het weggelaten deel wordt in klassieke Nederlandse dichtkunst aangegeven met een apostrof (') of een circumflex (^).


Workshop Semiotiek 15.11.2019

Ekaterine Lortkipanidze

Lijn 16, spits. Een kerel in de twintig, hoed met een koordje inplaats van een lint, nek te lang. De mensen stappen uit. De figuur valt uit tegen een passagier, die hij ervan beschuldigt tegen hem op te botsen. Om bits te klinken maar de toon is huilerig. Zitplaats komt vrij en hij schiet erop af. Later kom ik hem tegen. Hij is met een kameraad die tegen hem zegt: 'Je zou een extra knoop moeten laten zetten.' Hij wijst waar en waarom.