Logische Analyse

From artvalvas
Revision as of 15:31, 15 November 2019 by Liselot Smolders (talk | contribs) (Created page with " == Workshop Semiotiek 15.11.2019 == In lijn 16, op het spitsuur. Een kerel van zowat zesentwintig, slappe vilthoed met een koordje eromheen inplaats van een lint, nek te la...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Workshop Semiotiek 15.11.2019

In lijn 16, op het spitsuur. Een kerel van zowat zesentwintig, slappe vilthoed met een koordje eromheen inplaats van een lint, nek te lang alsof er aan getrokken was. De mensen stappen uit. De figuur in kwestie valt uit tegen een passagier naast hem, die hij ervan beschuldigt tegen hem op te botsen telkens als er iemand langskomt. Bedoelde bits te klinken maar de toon is eerder huilerig. Ziet een zitplaats vrijkomen en schiet erop af. Twee uur later kom ik hem tegen op het Jan Willem Brouwersplein, bij het Concertgebouw. Hij is in gezelschap van een kameraad die tegen hem zegt: 'Je zou een extra knoop aan je overjas moeten laten zetten.' Hij wijst aan waar (bij de uitsneding) en waarom.

Liselot Smolders

Plaats: Lijn 16
Tijdstip: 17:00
Man A: Jong en arm
Man B: Breed
Oorzaak: Man A botst tegen Man B
Gevolg: Bekgevecht
Oorzaak: Man B brengt man A aaan het huilen
Gevolg: Man A gaat ergens anders zitten

Plaats: Jan Willem Brouwersplein
Tijdstip: 19:00
Man A: Jong en arm
Man B: vriend van man A
Oorzaak: Man A mankeert knopje op zijn jas
Gevolg: Man B wijst Man A erop dat er een knopje ontbreekt