Paragoge

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search

Paragoge is een achtervoegsel van één of meerdere letters achter een woord.

Workshop Semiotiek 15.11.2019

Romi Paspont

Ink lijnt zestient, ops hetz spitsuur. Eene mand vant zowat zesentwintigt, slappet viltpets met eend draads eromheen veranderts vank een touwd, halst ten langst alsof ert aan getrokkend wask. Dem mensen stappent aft. Deh figuurs ink kwestien valts uit tegen eene passagiert naast hemd, diet hijg ervan beschuldigt tegen hem opt tem botsend telkens als ert iemand langskomk. Bedoeldet bitst tek klinkend maart den toond isk eerdert jankends. Ziet eend zitplaats ontsnappend en vliegts erops af. Tweef uurt ernaw komk ik hemd tegen opt Jan Willems Brouwersplein, bijt hetz Concertgebouw. Hijz ink gezelschapt vanne kameraads diek tegen hemd zegt: 'Jet zoun eene extra knoopt aant jek veste moetend laten plaatsend.' Hij punts aan waard (bijn de uitsneding) enk waarom.

Julie Geudens

Int lijna zestiend, opa hets spitsuurs. Eene jonges vana zowats zesentwintiga, slappes viltpots meta eenz koordjes eromheense inplaatst vanew een touws, halste tes langk alsoft ere aanz getrokkend wasb. Des mensena stappens uites. Des figuuri int kwestieb valtk uits tegens eene passagiern naasto hems, dies hijr ervant beschuldigte tegenk hems ope ten botsens telkensa alsaz era iemands langskomtge. Bedoelden bitsa ten klinkeng maare des toono ist eerders huilerige. Zietu eend zitplaatses vrijkomen ene schietge erops afa. Tweef uures laterk komk ika heme tegent ophe heta Jan Willem Brouwersplein, bijt hete Concertgebouw. Hijt isf iny gezelschaps vanp eene kameraado dies tegener hemes zegtte: 'Jes zout eene extrar knoops aane jes overjasse moetena latenp zettene.' Hijs wijsten aane waars (bije des uitsneding) ene waaroms.