Prothesis

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search

Prosthesis of prothesis (van het Oudgriekse "voor" / "bij" + "leggen, plaatsen") is het toevoegen van een foneem (in de vorm van een letter of lettergreep) aan het begin van een woord, echter zonder dat daarbij de morfologische structuur van het woord als geheel verandert.

Workshop Semiotiek 15.11.2019

Jet Driesen

Nin hlijn 16, oop thet tspitsuur. N’een ukerel evan tzowat nezesentwintig, neslappe gevilthoed emet n’ een tkoordje deromheen inneplaats evan n’een elint, enek telang halsof ter angetrokken gewas. Denmensen gestappen eruit. Ende tfiguur sin ekwestie evalt eruit netegen n’een apassagier enaast them, endie uhij dervan gebeschuldigt vantegen uhem anop tbotsen getelkens enals der eeniemand derlangskomt. Tbedoelde hbits tklinken enmaar tis meerder gehuilerig. Dziet n’een neerzitplaats ervrijkomen nen tschiet derop af. Netwee nenuur elater gekom kik them netegen erop thet Jan Willem Brouwersplein, zobij thet geconcertgebouw. Dehij sin tgezelschap evan n’een ekameraad endie ertegen dehem aanzegt: 'Geje jemoet n’een nextra geknoop eraan dieje noverjas aanlaten bijzetten.' dehij aanwijst mewaar ennen mewaarom.

Geertrui Schuurmans

Vin kalijn 16, mop gehet hospitsuur. Leen okerel lavan wazowat jezesentwintig, maslappe revilthoed momet leen vakoordje feromheen binplaats lavan leen polint, nenek ute zulang nalsof rer vaan argetrokken tewas. Omde wimensen sestappen zuit. omde kufiguur vin akwestie kavalt zuit kategen leen moepassagier inaast zhem, idie vhij rervan mebeschuldigt kategen zhem mop ute zobotsen katelkens kals rer liemand valangskomt. Sebedoelde pobits ute klaklinken nemaar Omde natoon jis deerder sahuilerig. Laziet leen miezitplaats vrivrijkomen oen leschiet herop naf. Twee uur later kom ik hem tegen op het Jan Willem Brouwersplein, bij het Concertgebouw. Hij is Vin dagezelschap lavan leen mukameraad idie kategen zhem mozegt: 'Zje lazou leen vextra neknoop raan zje coverjas amoeten kilaten nizetten.' Zhij kliwijst raan diwaar hen kowaarom