Samenstelling

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search

De samenstelling is de combinatie van twee (of meerdere) bestaande woorden, die samen een nieuw woord vormen. De samenstelling draagt een betekenis net zoals de twee (of meerdere) aparte delen waaruit hij bestaat.


Een tanka is een lyrische dichtvorm van Japanse origine, bestaande uit vijf regels met doorgaans 5-7-5-7-7 lettergrepen.

Workshop Semiotiek 15.11.2019

Aemilia Maas

Spoorlijn 16, spitsuur. Een manwezen in de bloeiperiode van zijn leven, met kledingstukken bestaande uit een hangende vilthoed met kunstkoord in plaats van een zijdelint, nekspieren opgespannen tot het uiterste.
Andere menswezens stappen uit. De figuurvorm in vraagpunt raast tegen een reispassagier tegen hem, waarvan het hoofdpersonage meende dat de natuurgenoot tegen hem opbotste. Zijn hoofdintentie bestond eruit een donderwolk richting zijn buurman te sturen, maar kwam eerder over als regenbui.
Merkt zelfingenomen een zitplaats op. Vervolgens zie ik hem nog op een natuurplein, bij een concertgelegenheid, met als rugsteun een ploegmaat, die zegt: 'Je zou een extra knoopspeld aan je manteljas moeten laten zetten.' Hij wijst de schandvlek aan en waarom.