Kayra Rommen

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search


GRV

Typo opdracht: Javal

Het begon met een "ontdekking" van Javal en Leclair. De ontdekking was dat de bovenste helft van de letters beter leesbaar zijn dan de onderste helft. Onze opdracht is dus om een bestaand lettertype te pakken en deze door twee te snijden. Waar mocht je kiezen maar hoe lager dat je ging des te moeilijker het is, en des te minder vrijheid je hebt.
De bovenkant moesten we dus houden en de onderkant was een vrije keuzen.

Mijn lettertype is Chomsky van Fredrick Brennan. Dit lettertype staat bekend als het lettertype dat de 'New York Times' gebruikt voor hun naam.
Op de eerste afbeelding rechts is de onderste helft de vrije ingeving. Op de afbeelding rechts staat een spread uit mijn booklet. Het zwarte is het ontworpen lettertype en het grijze er onder is het origineel.

Kayra Rommen Javal

Copy opdracht: New(s)paper

Voor het cluster Copy waren er twee projecten gegeven die liepen over een periode van zeven weken. De twee gegeven projecten waren het opmaken van een woordenboek (Archetypo) en een krant (New(s)paper). Met deze opdrachten bij ons het beste uit grafisch ontwerp te halen.

Het project ‘New(s)paper’ is gegeven door Johan Vandebosch.
In de zeven weken dat deze opdracht liep, waren er drie nevenopdrachten. Elk af te hebben op dezelfde dag of eerstvolgende atelier les. Leren werken met deadlines. Niet af is niet af. Mooi, goed op een korte tijd.

Nevenopdracht #1. Het opzoeken van kenmerken van een krant. Dus de basis elementen waar we rekening mee moeten houden, maar die ons toch nog vrijheid gunde. De gevonden kenmerken werden voorgelegd aan het einde van het lesuur. Deze zouden later van pas komen bij het opmaken van de echte krant. Kenmerken zoals balans, eenheid en ritme als basiselementen die de ingrediënten gaan vormen. En de bomvolle opmaak van de standaard krant werd uit het raam gegooid. Ook moesten we een grid opzoeken om de volgende nevenopdrachten op te maken.

Bij nevenopdracht #2 moesten we gaan werken met vlakken en lijnen. De vlakken stonden voor foto’s en de lijnen voor tekst. Het idee van de krant helemaal vergeten en er een vrij in te geven grafische layout van maken. Hier hadden we een week de tijd voor. Volgende altelier moment af te geven geprint op A3.

Nevenopdracht #3. Op basis van de layout van de vorige opdracht, moest er nu tekst en beeld op de pagina geplaatst worden. De eerder gemaakte layout werd een grid. Een vlak kon ook als een tekstkader gezien worden en de lijnen als afbeeldingen. Ook mocht er gespeeld worden met tekstgrootte en losstaande letters en of leestekens. Alles in zwart-wit. Er mocht afgeweken worden van het grid maar moest trouw blijven aan het idee.

Met alle nevenopdrachten klaar, begon het werk aan de krant. Hier werd nog steeds gewerkt met hetzelfde grid. Die van de eerste en de tweede nevenopdracht. Dit helpt te voorkomen dat je het voorspelbare gaat zijn. Afspraken in het atelier; enkel zwart-wit, 4 artikelen per pagina of 8 artikelen per spread.

nevenopdracht #1
nevenopdracht #2
één van de pagina's

Semiotiek

Workshop Semiotiek 06.12.19: Cadavre Exquis

Kayra Rommen CadavreExquis 1.jpgKayra Rommen CadavreExquis 1b.jpg
Liselot Smolders CadavreExquis 2.jpgLiselot Smolders CadavreExquis 2B.jpg
Evelien Nagels CadavreExquis 3.jpgEvelien Nagels CadavreExquis 3b.jpg
400px


Workshop Semiotiek 20.12.19: Kerstmarkt

Kleuren in letters / woorden
Deze opdracht is onderdeel van het onderzoek samen met Evelien Nagels, Romi Paspont & Elke Palmearts.

Zijn de eigenaren van de kraampjes wel bezig met de betekenis van de kleuren die ze gebruiken in hun lettertypes? of zorgen ze gewoon dat ze goed leesbaar zijn voor de menigte? Het is wel overduidelijk dat rood zeer aanwezig is en veelvuldig wordt gebruikt. Dit is alleen maar logisch op een kerstmarkt.

Ik heb alle kleuren die in de lettertypes gebruikt werden genoteerd a.d.h.v. streepjes. Elk streepje is een oppervlakte / voorwerp waar een bepaalde kleur tekst op stond. Als er twee kleuren op één voorwerp stonden zijn deze apart geteld. Dat leverde het volgende resultaat op.

KayraRommen KerstmarktWorkshop.jpg

Natuurlijk heb ik onmogelijk alle lettertypes kunnen zien. Daar had ik dan meer dan twee uur voor nodig. Maar hier zijn de resultaten van mijn observatie.

ROOD: 271
ORANJE: 11
GEEL: 84
GROEN: 18
BLAUW: 58
VIOLET / PAARS: 2
ROZE: 2
BRUIN: 60
ZWART: 123
WIT: 261
GOUD: 2
ZILVER: 2
REGENBOOG / ANDEREN : 5

KLEURGEBRUIK LETTERTYPES-KERSTMARKT.png

Hier is duidelijk te zien dat rood en wit de leiding nemen. De voornaamste kerst kleuren zijn rood en groen, maar groen wordt een beetje in het ongewisse gelaten als het tot lettertypes komt. Ook valt het op dat het half half is tussen neutrale kleuren en “regenboog” kleuren. De cirkeldiagram wordt bijna perfect in twee gedeeld.
Zwarte tekst is de derde grootste categorie. Het kwam vooral voor op handgeschreven bordjes, zoals prijsaanduidingen.
Op menukaarten enz., waar je normaal een zwart lettertype verwacht, werd er vooral met kleur gespeeld.