Lise Heijnen

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search


• T Y P O G R A P H Y •

Typeface 'Insomnia'

Typeface 'Zöstere'

• G R A P H I C D E S I G N •

Billie Holiday - Strange Fruit

Strangefruit 1.png
Strangefruit 2.png

Southern trees bear a strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the Southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees.

Pastoral scene of the gallant South
The bulging eyes and the twisted mouth
Scent of magnolia, sweet and fresh
Then the sudden smell of burning flesh!

Here is a fruit for the crows to pluck
For the rain to gather, for the wind to suck
For the sun to rot, for the trees to drop
Here is a strange and bitter crop.Gestisch Tekensysteem 'Weerlicht der Eeuwen'

‘Weerlicht der Eeuwen’ toont de geschiedenis van het Nederlands-Limburgse dorp Susteren. Het eerste deel van het spel speelt zich af rond het jaar 700. Toen kwam de Ierse Willibrord naar Susteren om er als eerste abt van de Benedictijner abdij het christendom groot te maken en de heidenen te verjagen. In het tweede deel van het stuk, dat zich rond 1100 situeert, voltrekt zich na een roerige tijd vol plunderingen, verwoestingen en geweld de heropbouw van de abdij en kerk. Sinds 1937 zijn er 10 edities geweest van het mirakelspel. Gedurende deze 10 edities is er veel fotografisch materiaal gemaakt; dit werd verzameld in archieven van onder andere inwoners, regisseurs, acteurs, heemkundige verenigingen, kerken, schutterijen enzovoorts.

Mijn onderzoek naar dit archiefmateriaal wees uit dat er veel elementen zoals acteurs, kledij en setting door de jaren heen zijn veranderd, maar dat er ook altijd een constante is, namelijk houdingen.Door mij te focussen op de gestiek van de personages, ontstond er in eerste instantie gevoelsmatig een tekensysteem op basis van deze gestiek. Vervolgens heb ik door het lezen van literatuur en vergelijkingen maken met een ander tekensysteem, een nieuwe visualisatie van het fotografisch archief van ‘Weerlicht der Eeuwen’ gemaakt door middel van een gestisch tekensysteem.

De volgorde van het gestisch tekensysteem is bepaald door de manier waarop ik consequent de foto’s van het fotografisch archief analyseerde. Mijn blik werd eerst geleid naar het gezicht, om vervolgens af te zakken naar de arm en hand. Als eerste wordt altijd het hoofd met de bijbehorende kijkrichting getoond. Dit toont aan hoe het personage gepositioneerd staat naar het publiek toe.

Als tweede wordt in het gestisch tekensysteem de arm getoond. Hier wordt altijd voor de arm gekozen die gevoelsmatig het meest belangrijk is voor het tonen van de houding van de personage. Indien het om de linker arm gaat, staat de punt links. Gaat het om de rechter arm, dan staat de punt rechts.

Als derde wordt de positie van de hand weergegeven. Tevens kan het gestisch tekensysteem aantonen dat het personage een rekwisiet in de hand vasthoudt.

• P H O T O G R A P H Y •

[email protected] 18.10.19 - Handen doen dingen

Handendoendingen 1.png

Handendoendingen 2.png

Handendoendingen 3.png

Handen doen dingen 4.png

Handen doen dingen 5.png

Handen doen dingen 6.png

Handen doen dingen 7.png

Handen doen dingen 8.png

Handen doen dingen 9.png

Handen doen dingen 10.png

Handen doen dingen 11.png

Handen doen dingen 12.png

Handen doen dingen 13.png

Handen doen dingen 14.png

Handen doen dingen 15.png