RemcoRoes

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search


Transcriptie [email protected] met Jan De Cock

Meester
gevierd en gevierendeeld
ondergrondse as tussen Hasselt en Brugge (periferie/centrum) (2 verste punten in Belgie)

vraag: Belangrijk concept; 'slowness' en 'slow questions' - wat is de rol van traagheid in je praktijk?
Geen goede vraag - traagheid/slowness zijn twee verschillende dingen - in 2 talen -
NL
Tijdsgewricht waarin lang en veel hetzelfde doen niet 'hip' is
Industriele verwachting:
Schermpjes werken in de breedte - America - Silicon Valley - Gevaar van het telefoondenken.
Dit staat haaks op wat JDC doet - werken vanuit traditie en problemen - geerft van anderen (DIEPTE)
ARCHEOLOGIE
verticaal denken
anticiperend op wat je al weet
TRAGE KUNST / MEESTERSCHAP = desem
Internet = breedte - rechts / links - maar llaat u niet nadenken over verticaliteit/diepte
Manier om te komen tot een kunstwerk = persoonlijk - JDC redelijk snelle werker
Is JDC een snelle kunstenaar? Nee.
Om te komen tot wat je wil maken - jaren
Wat je wil maken - dat ben je.
READYMADE - icebreaker intermezzo van JDC

Meesters werken met wording in plaats van 'ready made' Ready made vs nooit kunnen voltooien van het werk Permanente constructievraag: Het idee dat iets nooit af is - hoe rijmt dat met onderwijs met deadlines?
(Economisering v/h onderwijsmodel)
(kwantiteit primeert op kwaliteit)
surveillance - iedereen wordt gecontroleerd
onderwijs, net als kunsten onder druk omdat het moet renderen
school gaan zouden vrije tijd moeten zijn (scole)
niet denken in eindtermen, maar niet-economisch denken
resultaat tonen is het begin van iets nieuws
waarom? de verticale drang om iemand te worden, heeft niks te maken met dat examen, instagram, ...
maar met - dat jij het verschil wilt maken (individuele onderscheidbaarheid)
blauw = kapitalisme = liberaal ?vraag: Wat is het belang van een atelier? Wat moet het karakter zijn van die plekken om te functioneren als microcosmos
Vroeger: privaat, niet gedeelde plek, slechts enkele mensen
VS
Op het moment van verschuiving naar het spectaculaire: onderwijs het enige om ons te redden
Zowel persoonlijk als voor team JDC
Dus: van intieme sfeer (living) - naar een school - plotseling 350 leerlingen in huis
Opportunistisch
(16 jaar monumentale werken) - Geen groot atelier meer nodig.
Jezelf daardoor verplichten een ander mens te worden
Balans tussen eigen ding doen / groep mensen helpen zich tot individu te ontwikkelenvraag: Hoe denk JDC dat studenten het best streven naar individualiteit in tijden waarin alles al gedaan is?
Godard zou niet kunnen filmen.
Praktijk cinema uit elkaar gehaald en terug in elkaar geschoven
Kijken naar tradities (vakmanschap is meesterschap)
Eerst alles van de rest kennen en dan je eigen ding doenvraag: Vroeger zag ik veel werk in binnen en buitenland. Nu spreek je veel. Over onderwijs. Veel studenten zouden ook graag werk van jou zien. Bespreek eens een concreet werk.
3-dimensionale problematiek
verloren gewaande taal van de beeldhouwkunst is niet dood
gekneed door de avant-garde
Rodin - Romantiek/Classisisme - - Brancusi - Boccioni (vormen in de Ruimte) - JDC
Bij JDC terecht: op het moment dat JDC het atelier begint te zien als een 'geplooide voorstelling'
Uitgeplooide ruimtelijk werk tot bas-relief
Watervallen/grotten


vraag: Is dat een terug naar oude stroming in je werk?
verdieping
maar hoeft geen millimeter perfectie meer te hebben
merzbau (op het randje van het decoratieve)vraag: Onderwijs: student uit middelbaar die graag kunstenaar wil worden. Auto-didact of onderwijs?
Auto-didact moet je sowieso zijn
Liberalisering van het onderwis heeft ervoor gezorgd dat het er niet meer toe doet of je in de bibliotheek of in de klas zit
Individuele leerkrachten als vorming/invloedvraag: Wat is de rol van de meester t.o.v. de pupil?
De leerling beslist wanneer hij klaar is en weg gaat. "Nu ga ik mijn eigen taal verder ontwikkelen".
Daar is geen model voor. Dat is individueel.
Kennisoverdracht: samen met 2-3 mensen in een kamer discussieren over waar het over gaatvraag: Hoe: 2000 - 2010 TATE Modern (hoe vanuit die situatie (Kapitalisme) ) - Naar huidige (Sculpture Communism)?
herformulering vraag door JDC: Hoe kun je in TATE tentoonstellen (2.000;000euro) - en nu stellen: eruit stappen?
Elk monument zou vernietigd worden (dus in tijden waarin iedereen wilde kopen, heb ik elk werk vernietigd en was er dus in feite geen souvenir)
Kunstenaars' rekeningen moeten ook betaald worden - verkopen is ok.
Maar mag het museale parcours (+ avant garde) niet in de weg staan
Verzamelaars = collateral damage
Model zonder galerieen, zonder markt en het spelvraag: Hoe zou je reageren op mensen die zeggen dat kunst een hobby is?
Dat houdt niet op. Is niet erg.vraag: Wat betekent'The Museum is dead, schools are bankrupt'?
Taak van onderwijs om de tradities over te leveren
Daarvoor is eerst een crisis nodig
Dan kan vanuit het steengruis verder gebouwd wordenvraag: Narratieven in het werk van JDC?
Politiek in het werk altijd willen vermijden.
Narratief is beter om te vertellenvraag: Studenten in KMSK - belang van kunstgeschiedenis. Kloof tussen kunstgeschiedenis - en hoe zich daartoe te verhouden in eigen praktijk? Omgang met het verleden. Eigen collectie aanleggen/omgaan met reuzen?
Baudrillard - boek over verzamelen - De mens verzamelt altijd zichzelf.
Bij studie uitgaan van je eigen sterkte


wat is de rol van luisteren (voor de Meester?) wat is de balans tussen luisteren en spreken? hoe graaf je in een ander? hoe laat je een ander graven? wat is het verschil tussen digital natives en gewortelde Vlaamse primitieven? wat is de rol van engagement? 'dingen willen veranderen'. wat is de relatie tussen spreken over onderwijs en praktijk? mogen mensen jouw werk lezen los van de 'symboliek' hoe ga je om met tijden die gedecodeerd zijn? waarin tradities en codes ontbreken? of vanuit de breedte (via schermen) geinstalleerd worden? rol van narratief / vorm als inhoud?