Verleden Tijd

From artvalvas
Jump to navigation Jump to search

De verleden tijd is een tempus met behulp waarvan wordt uitgedrukt dat een handeling of toestand behoort tot een tijdstip dat voorafgaat aan het moment van spreken (bij talen met een absolute tijd) of tot een tijdstip dat aan dat van spreken kan voorafgaan, ermee kan samenvallen of er op kan volgen (bij talen met een relatieve tijd). De verleden tijd wordt verder opgesplitst in twee subcategorieën, de onvoltooid verleden tijd en de voltooid verleden tijd, waarvan de eerste meer de nadruk legt op het in het verleden voortdurende karakter van de genoemde handeling of toestand en de tweede meer op het in het verleden afgerond zijn hiervan.

Workshop Semiotiek 15.11.2019

Ekatériné Lortkipanidze

In de route 16, tijdens de topdrukte. Een knul van zowat zesentwintig, futloze fedora met een boordsel in plaats van een frul, nek te lang alsof er aan gesleurd was. De luitjes stapten af. De ziel in kwestie ging tekeer tegen een medereiziger naast hem, die hij ervan incrimineerde tegen hem aan te bonzen telkens als er een type langskwam. Bedoelde pinning te luiden maar de intonatie was eerder schreierig. Zag een troon vrijkomen en snelde erop toe. Hij was in metgezel van een compagnon die tegen hem zei: ‘Je zou een extra broche aan je mantel moeten laten hechten’ Hij duidde aan waar (bij de decoupering) en waarom.

Lindsay Vos

Er was eens in lijn 16, op het spitsuur. Een kerel van zowat zesentwintig, hij had een slappe vilten hoed met daarrond een koortje, zijn nek was zo lang het leek of men er ooit aangetrokken had. De mensen stapten uit. De figuur in kwestie toen schoot uit tegen de passagier naast hem, hij beschuldigde hem ervan telkens tegen hem op te botsen wanneer er iemand langskwam. Hij wou bits klinken maar zijn toon kwam eerder huilerig over. Toen hij een zitplaats zag vrijkomen ging hij er snel naar toe. Wanneer er twee uur verstreken was en we aankwamen op het Jan Willem Brouwersplein, bij het Concertgebouw. Was hij in gezelschap van een kameraad die toen opeens zei: ‘Je zou een extra knoop aan je overjas moeten laten zetten’. Toen wees hij aan waar en legde uit waarom.